Vegard Sandvold

Søkeresultatsiden til Regjeringen.no

Regjeringen.no er dessverre et eksempel på hvordan dårlig interaksjonsdesign reduserer verdien av en søkeløsning. Elementer som trekker ned inkluderer:
1) Mye og homogent utseende tekst gjør det vanskelig å skille spesielt viktig informasjon fra resten.
2) Navigatorer på høyresiden kan lett oversees pga. bannerblindhet.
3) Nullstill-knappen er høyst ukonvensjonell, og kan lett misforstås og brukes feil.

Interaksjonsdesignet med nullstill-knappen og det at nye søk ivaretar valgte navigatorer har dessverre blitt videreført til EØS-notatbasen: http://www.regjeringen.no/nb/sub/europaportalen/eos-notatbasen.html

Regjeringen.no er dessverre et eksempel på hvordan dårlig interaksjonsdesign reduserer verdien av en søkeløsning. Elementer som trekker ned inkluderer:
1) Mye og homogent utseende tekst gjør det vanskelig å skille spesielt viktig informasjon fra resten.
2) Navigatorer på høyresiden kan lett oversees pga. bannerblindhet.
3) Nullstill-knappen er høyst ukonvensjonell, og kan lett misforstås og brukes feil.

Interaksjonsdesignet med nullstill-knappen og det at nye søk ivaretar valgte navigatorer har dessverre blitt videreført til EØS-notatbasen: http://www.regjeringen.no/nb/sub/europaportalen/eos-notatbasen.html